Whole Wheat Flour

Whole Wheat Flour

$6.00Price

Locally grown in Idaho.

Hard White Spring Wheat.

Whole milled fine flour, 100% wheat kernel.

10.5% Protein.